No upgrade, license or scaling issues

January 8th, 2015 by Erik van Wijk

Future Magazine recently interviewed our Co-Founder and VP R&D Erik van Wijk since he co-developed Energyworx’ software solution, that stands out by an entirely new approach towards big data management.

The article is in Dutch and explains about the way in which Energyworx helps energy companies manage their big data issues without the worries of licenses, issues around scalability and huge upfront investments.

Read below or click on the image to check the PDF version.

 

Geen zorgen over upgrades, aantal licenties of hoeveelheid gebruikte data

Het is snel gegaan voor Edwin Poot en Erik van Wijk, oprichters en eigenaren van Energyworx. Twee jaar geleden startten ze met hun bedrijf. Nu hebben ze twintig werknemers, is Ciber een van de integration partners, Google technical partner, en zijn ze als twee Hollandse jongens regelmatig in Silicon Valley om daar te sparren over de laatste trends.

‘Het is echt ongelofelijk wat we meemaken’, zeggen de heren. Een paar jaren geleden besloten we eens na te gaan denken over meetdata. Er op een andere manier over denken, andere oplossingen zoeken. Eigenlijk zoals TFG ooit op een andere manier is gaan kijken naar de arbeidsmarkt. Wij vroegen ons af hoe je op zeer grote schaal me- terdata van – vooral slimme – meters en sensoren kunt verwerken. En hoe je dit schaalbaar kunt maken, hoe je er de juiste infrastructuur onder kunt zetten en het uiteindelijke prijsmodel ook nog kloppend kunt krijgen.

Dat denkwerk leverde het Energy- worx-platform op. Het platform biedt een SaaS Meter Data Management- oplossing voor het verwerken van die slimme meterdata. Gebaseerd op een pay-per-use pricing model. Onze klanten – en de klanten van onze klanten – hebben hierdoor volledig inzicht in hun verbruik en hun gedrag; ze kunnen dat vergelijken met wat hun peers verbruiken en het prijsmodel schaalt mee naarmate de behoefte toeneemt.

Bij het gebruiken van conventionele IT-systemen voor het meten van gegevens krijg je veelal te maken met torenhoge licentiekosten, performance problemen, beperkte flexibiliteit en astronomische kosten voor beheer en storage. Omdat het Energyworx platform een volledige SaaS MDM toepassing is, hoeven onze klanten zich alleen maar te focussen op de analyse van de data – en betalen ook niet voor data die ze niet nodig hebben of gebruiken. Het platform is altijd beschikbaar, kent ongekend hoge perfor-mance en onze klanten hebben geen omkijken naar onderhoud en updates.’

Ground breaking en game changing
‘We realiseerden ons eigenlijk meteen dat we iets unieks in handen hadden. Maar hoe komt de rest van de wereld dat te weten? We hebben daar keihard aan gewerkt, en hebben de lat op alle vlakken steeds op maximale hoogte gelegd. Bij onze eerste klant, Alliander, kregen we het gevoel dat we echt ground breaking en game changing bezig waren. En dat werd alleen maar sterker toen Ciber en Google geïnteresseerd bleken. In het begin vraag je je ook af of er wel iemand voor je wil werken, maar inmiddels staan ze bij wijze van spreken in rijen voor de deur.

Wij hebben een van andere aanbieders afwijkend business- en verdienmodel. Wij kennen geen licentiekosten. In plaats daarvan hanteren wij een pay-per-use model. Gebruikers van het platform betalen een bedrag per maand. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door het aantal data delivery-punten en de dataresolutie. Voorbeeld: een slimme meter heeft over het algemeen drie data delivery-punten: elektra leveren, elektra terugleveren – daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat kan via het Energyworx-platform ook – en gas.

Hoe meer data delivery-punten, hoe meer men betaalt per maand, maar hoe lager de prijs per data delivery-punt per maand. Daarnaast blijven wij aan het platform werken: nieuwe toepassingen, nieuwe mogelijkheden. Al onze klanten krijgen automatisch deze toepassingen zonder extra kosten. Discussies over upgrades, aantal licenties, hoeveelheid gebruikte data kennen wij dus niet.’

‘Energiegebruik en –verbruik wordt een soort lifestyle’
‘Security en privacy zijn voor ons heel belangrijk. Wij hebben bij de opzet van het platform onderscheid aangebracht tussen de persoonlijke gegevens en de meetgegevens die daarbij horen: privacy-gevoelige gegevens worden gepseudonimiseerd, ze kunnen onmogelijk worden herleid tot privacy-gevoelige persoonsgegevens.

Het platform is een honderd procent SaaS-op-PaaS- toepassing, en bij PaaS is de fysieke toegankelijkheid tot infrastructuur en platformen volledig afgeschermd. Zelfs Energyworx kan daar niet bij. En natuurlijk is Application Security van groot belang en dus volledig opgenomen in het fundament van ons platform.

‘De laatste jaren wordt iedereen zich steeds bewuster van hoeveel energie er wordt verbruikt. Energie terugleve- ren aan het net, daar hoorde je een aantal jaren geleden niet veel over, nu wel. Energiegebruik en –verbruik wordt een soort lifestyle. Natuurlijk spelen we hierop in, wij vinden het supergaaf om daar met het Energyworx-platform een bijdrage aan te kunnen leveren. Onze raad aan consumenten: Bestel een slimme meter en meld je gratis aan op app.energyworx.org!’

Erik van Wijk
Co-founder